TR | EN

- KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ -


Kalite Politikası 

Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için, gerek ulusal, gerek uluslar arası bütün kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. Güres Group Toplam Kalite Yönetimi politikamız, yönetimden, çalışanlara; kalite birimlerinden, tedarikçilere, tam bir iş birliği ve koordinasyon halinde yürütülür.

Bu anlayışla,
 

 • Müşteri odaklı çalışmak, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet vermek;
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve sürekli eğitim faaliyetleriyle kalifikasyon seviyelerini arttırmak;
 • Tedarikçilerimiz ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek;
 • Kalite ve verimlilik standartlarımızı, üretimden satış noktalarına kadar olan bütün aşamalarda hatasız olarak uygulamak;
 • Kalitemizden ödün vermeden, maliyetlerimiz düşürmek, verimlilik ve kârımızı arttırmak, rekabet gücümüzü yükseltmek;
 • Toplam Kalite Yönetimi politikamız doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uymak, her noktada sürekli iyileşmeyi sağlamak;
 • Yasalara, ticaret ve toplum ahlakına uymak, insan ve çevre sağlığını korumak;
 • Güres Group'un kalite misyonunun ilkelerini oluşturur.


Bilgi Güvenliği Politikası


Güres Tavukçuluk A.Ş ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla; 


 • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri verileri, tedarikçi verileri ve diğer) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi, 
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli alt yapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı, 
 • ISO/IEC 27001:2013 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi, 
 • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
 • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
 • Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamayı,

  taahhüt ederiz.


Güres GroupYumurta Üretim Tesislerinden, Yem Fabrikasına, Viyol Fabrikasından, Kuluçka, Yarka ve Damızlık Üretim Tesislerine, Gübre Üretim Tesisinden, Kafes ve Ekipman Üretim Fabrikasına, ülkemizin tek çatı altına toplanmış, en büyük tam entegre yumurta üretim tesisidir. Güres Group, 700.000 metrekarelik açık alan üzerine, 250.000 metrekarelik kapalı alanda, yıllık 1.000.000.000 adet yumurta üretimi gerçekleştirmekte ve yumurta tavuğu kafes ürünleri ile tüm Türkiye'ye ve yurt dışı pazarına hizmet etmektedir.