TR | EN

- KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ -


Kalite Politikası 

Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için, gerek ulusal, gerek uluslar arası bütün kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. Güres Group Toplam Kalite Yönetimi politikamız, yönetimden, çalışanlara; kalite birimlerinden, tedarikçilere, tam bir iş birliği ve koordinasyon halinde yürütülür.

Bu anlayışla,


    ·         Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak.

      ·         Müşteriler ve tedarikçiler ile sürdürülebilir iyi ilişkiler içerisinde bulunmak.

      ·         ISO 9001:2015, FSSC 22000 ve Helal Gıda standartları doğrultusunda kalite ve gıda güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü konuda önlem alarak, tam hijyenik koşullarda üretim yapmak.

      ·         Ulusal – Uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip edinen müşteri odaklı bir şirket olmak.

      ·         Biyogüvenlik kurallarını sürdürebilir bir şekilde sağlamak.

      ·         İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.

      ·         Şirket işleyişi ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve sürdürebilirliğini sağlamak.

      ·         TPM ve Yalın Üretim sistem faaliyetlerini şirket genelinde yaygınlaştırmak ve bu sistemin özü olan israf önleme yöntemlerini uygulamak.

      ·         Şirket genelinde riskleri belirleyip fırsata dönüştürmek.

      ·         Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için özverili çalışmak ve hedefleri takip etmek.

      ·         Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek.

      ·         Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak.

      ·         Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, iş birliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personelin görevlendirilmesini sağlamak.

      ·         Teknolojik yönden en gelişmiş makinelerin kullanılmasını sağlamak.

      ·         Kuruluş içinde politikanın etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak.

      ·         İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak üzere; TAAHHÜT EDERİZ.

                                                                                                                                                                              


  Bilgi Güvenliği Politikası


  Güres Tavukçuluk A.Ş ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla; 


  • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri verileri, tedarikçi verileri ve diğer) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi, 
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli alt yapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı, 
  • ISO/IEC 27001:2013 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi, 
  • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
  • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
  • Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamayı,

   taahhüt ederiz.


  Güres GroupYumurta Üretim Tesislerinden, Yem Fabrikasına, Viyol Fabrikasından, Kuluçka, Yarka ve Damızlık Üretim Tesislerine, Gübre Üretim Tesisinden, Kafes ve Ekipman Üretim Fabrikasına, ülkemizin tek çatı altına toplanmış, en büyük tam entegre yumurta üretim tesisidir. Güres Group, 700.000 metrekarelik açık alan üzerine, 250.000 metrekarelik kapalı alanda, yıllık 1.500.000.000 adet yumurta üretimi gerçekleştirmekte ve yumurta tavuğu kafes ürünleri ile tüm Türkiye'ye ve yurt dışı pazarına hizmet etmektedir.