TR | EN

- ÇEVRE POLİTİKASI -


Grubumuz, faaliyetlerini, insana ve çevreye duyarlı olarak gerçekleştirir. Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır. Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, tüm işletmelerimizde,  Güres Group Çevre Yönetim Sistemi uygulanır.

Faaliyetlerimizin, en gelişmiş çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun, çevre dostu olmasını sağlamak amacıyla; sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak artırılmaya çalışılır.

Bu amaçla,
 

  • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur;
  • Faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz çevre mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütülür;
  • Ürün ve süreçlerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır;
  • Müşterilerimizin, çevre ile ilgili standartları sağlanır ve faaliyetlerimiz bu kurallara uygun olarak yürütülür;
  • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve eğitimlere tabi tutulur;
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır;
  • Kaynaklarımız etkin olarak kullanılır ve tekrar kullanım veya geri kazanım süreçleri işletilir.


  Güres Group ailesi, yönetiminden çalışanlarına, çevre politikasındaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışır.

  Güres Group, Yumurta Üretim Tesislerinden Yem Fabrikalarına, Viyol Fabrikasından Kuluçka, Yarka ve Damızlık Üretim Tesislerine, Gübre Üretim Tesisinden Kafes ve Ekipman üretim Fabrikasına, ülkemizin tek çatı altında toplanmış, en büyük tam entegre yumurta üretim tesisidir. Güres Group, 700.000 metrekarelik açık alan üzerine, 250.000 metrekarelik kapalı alanda yıllık 1.500.000.000 adet yumurta üretimi gerçekleştirmekte ve tavukçuluk ekipmanları ve kafes sistemleri ile tüm Türkiye'ye ve yurt dışı pazarına hizmet etmektedir.