TR | EN

- KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ -Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için, gerek ulusal, gerek uluslar arası bütün kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. Güres Group Toplam Kalite Yönetimi politikamız, yönetimden, çalışanlara; kalite birimlerinden, tedarikçilere, tam bir iş birliği ve koordinasyon halinde yürütülür.


Bu anlayışla,


    ·         Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak.

    ·         Müşteriler ve tedarikçiler ile sürdürülebilir iyi ilişkiler içerisinde bulunmak.

    ·         ISO 9001:2015, FSSC 22000 ve Helal Gıda standartları doğrultusunda kalite ve gıda güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü konuda önlem alarak, tam hijyenik koşullarda üretim yapmak.

    ·         Ulusal – Uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip edinen müşteri odaklı bir şirket olmak.

    ·         Biyogüvenlik kurallarını sürdürebilir bir şekilde sağlamak.

    ·         İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.

    ·         Şirket işleyişi ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve sürdürebilirliğini sağlamak.

    ·         TPM ve Yalın Üretim sistem faaliyetlerini şirket genelinde yaygınlaştırmak ve bu sistemin özü olan israf önleme yöntemlerini uygulamak.

    ·         Şirket genelinde riskleri belirleyip fırsata dönüştürmek.

    ·         Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için özverili çalışmak ve hedefleri takip etmek.

    ·         Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek.

    ·         Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak.

    ·         Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, iş birliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personelin görevlendirilmesini sağlamak.

    ·         Teknolojik yönden en gelişmiş makinelerin kullanılmasını sağlamak.

    ·         Kuruluş içinde politikanın etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak.

    ·         İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak üzere; TAAHHÜT EDERİZ.        

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Güres Tavukçuluk A.Ş ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla; 


Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri verileri, tedarikçi verileri ve diğer) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi, 

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli alt yapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı, 

 

ISO/IEC 27001:2013 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 

Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,

 

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi, 

 

Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,

 

Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,

 

Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamayı, TAAHHÜT EDERİZ.

 

 

Hayvan Sağlığı Politikası

 

Vizyon: Kaliteli ve sağlıklı ürünler ile dünya tavukçuluk sektöründe; güvenilir, sürekli gelişen, ürün ve hizmetine değer katan lider bir kuruluş olmaktır.

 

Misyon: Yenilikçi, çalışanların ihtiyaçlarına duyarlı, toplumsal, çevreye saygılı, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle ürettiği sürdürülebilir yüksek kalitede ekonomik ürün ve sistemlerle sektöründeki ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Gerekçe: Hayvan Sağlığı politikamız, güncel biyogüvenlik uygulamaları çerçevesinde, koruyucu hekimlik prensiplerine bağlı kalarak mevzuata uygun sağlık uygulamalarını içermektedir. Bu politikanın gerekçesi yumurta üretiminde, gıda zincirinin bir parçası olan çiftlik hayvanlarının sağlığını güvence altına almak ve insan sağlığını korumak amacıyla olumsuz dış etkenler arasında risk değerlendirmesini yapabilmektir.

 

Strateji: 'Koruma tedaviden ucuzdur.' Güres Group olarak hayvansal üretim stratejimiz; sağlıklı damızlık, sağlıklı civciv, sağlıklı tavuk ve sağlıklı yumurta üreterek insan tüketimine sunmaktır.

 

Biogüvenlik: Tesislerimizi hastalıklardan uzak tutabilmek için;

-Araç ve ekipman giriş çıkışlarının kontrol edilmesi ve dezenfekte edilerek girişinin sağlanması. Çiftlik giriş çıkışlarında duş alınarak kıyafet değişiminin yapılması ve el ayak dezenfektanları kullanılması. Kümes girişlerindeki temiz bölge kirli bölge ayrımına ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması. Ziyaretçi girişlerinin kayıt altına alınması ve sınırlandırılması. İşletme sınırlarının yabani hayvan ve tehditlerden korumak amacıyla tel örgülerle çevrilmesi. Haşere ve kemirgen mücadelesi. Tavuk gübrelerinin kontrollü şekilde uzaklaştırılması, işlenmesi ve dönüştürülmesi (Biyokütle Enerji Üretimi) sağlanır.

 

Sürü Yönetimi ve Sağlığı: Sürülerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için tam otomatik, korunaklı kümeslerde; stres faktörleri minimize edilerek optimum ısı, ışık ve havalandırma koşulları sağlanır. Kuluçka, damızlık, yetiştirme ve üretim tesislerinde, sürülerin günlük olarak performans değerleri, yem ve su tüketimlerinin takibi yapılır ve kayıt altına alınır. İşletme temizlik ve dezenfesiyonları düzenli olarak yapılır ve laborotuvar kontrolleriyle etkinliğinin ölçümlenmesi sağlanır.

 

Besleme: Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda beslenme programlarının hazırlanması ve yem üretiminde kullanılan hammaddelerin kabulü esnasında ve kullanım öncesinde gerekli mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri yapılmaktadır.

 

İçme Suyu Kalitesi: İçme sularının düzenli olarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak, sürülerin sağlıklı su tüketmeleri sağlanır.

 

Hayvanların hastalıklara karşı direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla temel prensiplere göre uygulanır. Sürülerin bağışıklık durumları rutin aralıklarla yapılan laboratuvar testleri ile ölçülür ve gerektiği durumlarda aşılama tekrarlanır. 

 

UYGULAYICI BİRİMLER: Güres Group bünyesindeki tüm çalışanlar hayvan-sağlığı politikalarındaki tüm gereksinimleri yerine getirmekle yükümlüdür.


SORUMLU BİRİMLER 


1-Canlı Faaliyetler 


2-Yem Fabrikası


3-Kalite Yönetimi


4-Üst Yönetim

 

TEK SAĞLIK POLİTİKASINeden Sağlık Politikası?

 

Tüketici beklentilerine göre, her yönüyle sağlıklı ürünlerimizi tüketiciye ulaştırmak. Her yönüyle sağlıklı ürünlerden anladığımız; insan sağlığına uygun, çevreye duyarlı, hayvan sağlığına ve refahına önem veren, sürdürülebilir bir kuruluş olmak.

 

1.    Yalın Üretim, Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi: Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için gereken ulusal ve uluslararası bütün kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. Güres Group Toplam Kalite Yönetimi politikamız, yönetimden, çalışanlara; kalite birimlerinden, tedarikçilere, tam bir iş birliği ve koordinasyon halinde, yalın üretim uygulamalarıyla desteklenerek sürekli iyileştirilmekte ve sürdürebilirliği sağlanmaktadır. Dünya teknolojisini takip eden, araştırmacı, dinamik çalışanlarla uluslararası gıda standartları sağlamak.


Hayvan Sağlığı: Hayvan sağlığı politikamız, güncel biyogüvenlik standartları çerçevesinde hayvan sağlığı ve refahına uygun üretim yapmak.


Tüketici:
 Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak. Müşteriler ve tedarikçiler ile sürdürülebilir iyi ilişkiler içerisinde bulunmak. Ulusal - uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip edinen müşteri odaklı bir şirket olmak.


Çevre: TPM ve Yalın Üretim sistem faaliyetlerini şirket genelinde yaygınlaştırmak ve bu sistemin özü olan israf önleme yöntemlerini uygulamak. Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek. Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak. İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğun bilinci içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak üzere;


SERTİFİKALARIMIZ

 

 

 

 

Güres Group, Yumurta Üretim Tesislerinden Yem Fabrikalarına, Viyol Fabrikasından Kuluçka, Yarka ve Damızlık Üretim Tesislerine, Gübre Üretim Tesisinden Kafes ve Ekipman üretim Fabrikasına, ülkemizin tek çatı altında toplanmış, en büyük tam entegre yumurta üretim tesisidir. Güres Group, 700.000 metrekarelik açık alan üzerine, 250.000 metrekarelik kapalı alanda yıllık 1.500.000.000 adet yumurta üretimi gerçekleştirmekte ve tavukçuluk ekipmanları ve kafes sistemleri ile tüm Türkiye'ye ve yurt dışı pazarına hizmet etmektedir.